Công trình La Vang

Cuộc họp giải trình về tiến độ và các phương án thi công các hạng mục của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Sài gòn (15.04.2015) – Cuộc họp bàn về tiến độ và các phương án thi công của dự án Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ…

Hướng dẫn mục vụ

NGHỆ THUẬT VÀ ĐỨC TIN Dưới ánh sáng của công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo

Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi NHẬP ĐỀ Năm Đức Tin được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm khai…

XÂY NHÀ THỜ

Trong tuần vừa qua, chúng tôi có dịp tiếp xúc với một cộng đồng người Công Giáo vùng cao nguyên, khi sống và sinh hoạt với họ, chúng tôi ghi nhận được vài điều cần suy tư. “Thưa cha, chúng con đã suy nghĩ kỹ với nhau, đã nghe cha trình bày công việc, chúng […]

Đất & Ngụ ngôn Kinh Thánh

Đoàn Xuân Hùng, nhà điêu khắc công giáo với bàn tay tài hoa Chúa ban, bao nhiêu năm lăn lộn trong giới làm nghệ thuật, anh trăn trở về công cuộc loan báo Tin Mừng bằng ngôn ngữ nghệ thuật, và nguyên vật liệu đậm sắc dân tộc : đất. Anh hồn nhiện vọc đất […]