Hướng dẫn mục vụ

Công Đồng Vaticano II

NGHỆ THUẬT VÀ ĐỨC TIN Dưới ánh sáng của công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo

Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi NHẬP ĐỀ Năm Đức Tin được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm khai…

N001

Đức Mẹ cù lét Chúa Giêsu Hài Đồng

Mùa Giáng Sinh là mùa của hân hoan. Giáo Hội dùng Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng hôm qua để nhắc ta đừng quên điều ấy. Nhưng khi cử hành việc Chúa sinh ra, Giáo Hội lại thường chỉ nhắc tới những khía canh hết sức nghiêm chỉnh như ý nghĩa của nhập thể, gương […]

tudien1

Từ Ngữ Và Hình Ảnh Mỹ Thuật Công Giáo Anh-Việt

Từ ngữ và hình ảnh Công giáo do Ủy ban nghệ thuật thánh thuộc Hội đồng Giám mục xuất bản, giới thiệu một số hình ảnh quen thuộc nhất gắn liền với các mầu nhiệm thánh (mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc, mầu nhiệm Thánh Thể…), năm […]