Hướng dẫn mục vụ

Công Đồng Vaticano II

NGHỆ THUẬT VÀ ĐỨC TIN Dưới ánh sáng của công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo

Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi NHẬP ĐỀ Năm Đức Tin được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm khai…

IMG_2121

Tranh “ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ” Việt Nam

Sài gòn (19.06.2014) – Với bức linh ảnh nổi tiếng thế giới Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức ảnh được cho là xuất hiện vào thế kỷ 14 hoặc đầu thế kỷ 15 thuộc họa phái Byzantine. Theo một số nhà nghiên cứu, bức hoạ này có nguồn gốc từ những bức họa có chủ để […]

tudien1

Từ Ngữ Và Hình Ảnh Mỹ Thuật Công Giáo Anh-Việt

Từ ngữ và hình ảnh Công giáo do Ủy ban nghệ thuật thánh thuộc Hội đồng Giám mục xuất bản, giới thiệu một số hình ảnh quen thuộc nhất gắn liền với các mầu nhiệm thánh (mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc, mầu nhiệm Thánh Thể…), năm […]