Công trình La Vang

Nhà thầu đá giới thiệu các mẫu đá

Cuộc họp giải trình về tiến độ và các phương án thi công các hạng mục của Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Vang

Sài gòn (15.04.2015) – Cuộc họp bàn về tiến độ và các phương án thi công của dự án Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ…

Hướng dẫn mục vụ

Công Đồng Vaticano II

NGHỆ THUẬT VÀ ĐỨC TIN Dưới ánh sáng của công đồng Vaticanô II và Sách Giáo lý của Hội Thánh công giáo

Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi NHẬP ĐỀ Năm Đức Tin được khai mạc vào ngày 11 tháng 10 năm 2012, kỷ niệm 50 năm khai…

Tác phẩm Người Cha Nhân Hậu - Hs Bùi Thị Thắm

Nhật Ký Sáng Tác – Người Cha Nhân Hậu (P.3)

Tôi đã sửa ánh mắt của người cha lúc này nhắm nghiền lại, và tôi lùi ra xa quan sát tôi thấy nó thật đẹp. Cái đẹp từ phía bên trong toát ra.Có thể sẽ có người tra vấn tại sao lại để cho người cha nhắm mắt lại?Nhắm mắt sao thấy đường mà đón […]

ảnh

Kiến Trúc Nhà Thờ Công Giáo

Kiến Trúc Nhà Thờ Công Giáo Theo Tinh Thần Công Đồng Vaticanô II Steven J. Schloeder “Trọng tâm và mục tiêu của cuốn sách là đi tìm những suy tư thích đáng thấm nhuần tinh thần đích thực của Công Đồng Vaticanô II về kiến trúc thánh đường. Mục tiêu của chúng tôi là chấn […]