UBNNT (30.10.2017) – Như thông báo trước, Nhân dịp lễ Thánh Gia Thất năm 2017, Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, phối hợp cùng Tu Đoàn Gia Đình Naza, Được sự giúp đỡ của Ủy Ban Gia Đình trực thuộc
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. và sự công tác của nhóm Dominiart tổ chức tuần lễ triển lãm nghệ thuật công giáo với chủ đề : Niềm Vui của Tình Yêu. Nay thông báo thêm đến các tác giả về thời gian, địa điểm nhận tác phẩm, quy cách tranh cũng như lợi nhuận cho mỗi tác phẩm bán được, như sau:

 

Quy-định-tác-phẩm