Như đã thông tin, cuộc triển lãm nghệ thuật Công giáo chủ đề “Niềm Tin Giữa Núi Rừng” của nhóm MT do Ủy Ban Giám Mục Nghệ Thuật Thánh bảo trợ, được khai mạc vào ngày 08.04.2014 tại tiền sảnh Nhà Sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ đồng – Sài gòn. Các tác phẩm của cuộc triển lãm tiếp tục được trưng bày trong vòng hai tuần. Dưới đây là những tác phẩm hội họa, ảnh nghệ thuật, sắp đặt được trưng bày trong cuộc triển lãm trên.

I. Ảnh nghệ thuật:

a. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Hoàng Anh

FHA_4596

3

FHA_4981

6 FHA_5049FHA_5065 FHA_5075 FHA_5095aFHA_512411 FHA_6017 FHA_9533 FHA_9549 FHA_9590 FHA_9599

b. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Đăng Khoa

VDK_4789 VDK_4725 VDK_4648 VDK_4624 DSC_8452 DSC_8431 DSC_8399 DSC_833925

c. Các tác phẩm ảnh nghệ thuật của họa sĩ Bùi Thị Thắm

Đức Mẹ Bahnar

Đức Mẹ Bahnar

Hiệp nhất

Hiệp nhất

(còn tiếp)