CỨU RỖI
NGHỆ THUẬT

(SUY TƯ THẦN HỌC MỤC VỤ
VỀ  NGHỆ THUẬT CÔNG GIÁO)

Hoàn cảnh ra đời của tài liệu đặc biệt Lausanne

Phong trào Lausanne là một phong trào quốc tế thúc đẩy:

“Toàn thể Hội Thánh đưa toàn bộ Lời Chúa đến cho toàn thế giới.”

Bắt nguồn từ các hội nghị lịch sử tại Edinbugh (1910) và Berlin (1966), Phong trào Lausanne được khai sinh từ Công Hội Quốc Tế lần thứ nhất về công cuộc Phúc Âm Hoá Thế Giới, được nhà truyền giảng Tin Mừng Billy Graham kêu gọi và được tổ chức tại Lausanne, Thuỵ Sĩ vào tháng 7 năm 1974. Hiệu quả nổi bật của Công Hội này là Hiệp Ước Covenant được 2,430 tham dự viên từ 150 quốc gia ủng hộ. Hiệp ước này tuyên bố bản chất của đức tin Kitô giáo như đã được tuyên bố suốt lịch sử trong các kinh Tin Kính, và thêm vào chiều kích sứ mạng thừ sai rõ ràng cho đức tin của chúng ta. Nhiều hoạt động đã được xúc tiến từ Công Hội Lausanne và từ công hội thứ hai được tổ chức ở Manila năm 1989. Bản Hiệp Ước (viết bằng nhiều ngôn ngữ), các chi tiết về nhiều biến cố tôn giáo và những hội nghị chuyên biệt đã được tiến hành nhân danh Lausanne, có thể xem ở website www.lausanne.org.

Uỷ Ban Quốc Tế Lausanne tin rằng mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn tổ chức một hội nghị khác qui tụ các nhà lãnh đạo Kitô giáo từ trên khắp thế giới. Lần này Uỷ Ban có kế hoạch đưa ra những nhà lãnh đạo trẻ mới xuất hiện và tìm ngân quỹ để thúc đẩy việc đưa đến một nhóm nhỏ từ nhiều nơi trên thế giới nơi mà Giáo Hội đang phát triển nhanh chóng thời đại này. Uỷ ban quyết định gọi hội nghị này là Diễn đàn. Là Diễn đàn, cấu trúc của nó cho phép mọi người đến tham dự nếu họ có đóng góp cho một trong 31 vấn đề (đã được lập thành các Nhóm Vấn Đề). Những vấn đề này được chọn qua một chương trình nghiên cứu tìm kiếm xác định những vấn đề quan trọng nhất trong thế giới hôm nay có liên quan đến công cuộc loan báo Tin Mừng cho thế giới.

Tài Liệu Lausanne đặc biệt này (LOP) là bản tường trình đã được một trong các Nhóm Vấn Đề này đưa ra. LOP đã được phát hành cho mỗi nhóm vấn đề. Thông tin về về các tài liệu này cũng như những ấn bản khác có thể xem ở website www.lausanne.org.

Chủ đề của Diễn đàn về Phúc Âm Hoá Thế Giới tổ chức năm 2004 là “Một Tầm Nhìn Mới, Một Trái Tim Mới và Một Ơn Gọi Đổi Mới”. Diễn đàn này được tổ chức ở Pattaya, Thái lan, từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2004. 1,530 tham dự viên đến từ 130 nước đã làm việc trong một trong 31 Nhóm Vấn Đề.

Lời khẳng định lúc kết thúc Diễn Đàn đã nêu rõ:

“Mọi người có tinh thần làm việc chung với nhau trong việc đối thoại nghiêm túc và suy tư cầu nguyện. Các vị đại biểu từ nhiều nền văn hoá khác nhau và gần như từ mọi nơi trên khắp thế giới đã cùng nhau đến để học hỏi lẫn nhau và tìm sự hướng dẫn mới nơi Chúa Thánh Thần để rao giảng Tin Mừng cho thế giới. Họ cùng cam kết tham gia hành động dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Sự thay đổi rõ rệt nhất trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế những năm gần đây đã tạo ra những thách thức mới trong việc Phúc Âm hoá trong Giáo Hội. Việc phân hoá giữa phương Đông và phương Tây tạo nên điều cấp bách là Giáo Hội cần phải tìm sự hướng dẫn của Thiên Chúa để có những đáp ứng phù hợp cho các thách thức hiện tại.

Trong 31 Nhóm Vấn Đề, những thực tại mới mẻ này đã được đưa ra xem xét, bao gồm đại dịch HIV, khủng bố, toàn cầu hoá, vai trò toàn cầu của các phương tiện truyền thông, sự đói nghèo, sự bách hại các Kitô hữu, gia đình tan vỡ, chủ nghĩa quốc gia về tôn giáo và chính trị, tư duy hậu hiện đại, việc áp bức trẻ em, vấn đề đô thị hoá, việc bỏ rơi người khuyết tật và các vấn đề khác.

Các nhóm này đã có những tiến bộ đáng kể khi họ kiên trì tìm những giải pháp cho các thách thức chính yếu trong việc Phúc Âm hoá thế giới. Khi các nhóm này tập trung đưa ra những đề nghị cụ thể, thì những chủ đề mang tính chiến lược lớn lao hơn lại xuất hiện.

Công Hội đưa ra khẳng định rằng những nỗ lực chính yếu Giáo Hội cần hướng về những người không có cơ hội tiếp xúc với Tin Mừng. Ưu tiên hàng đầu vẫn là cam kết giúp thiết lập những Giáo Hội địa phương vững vàng với 6,000 nhóm người còn ở trong tình trạng xa cách.

Thứ hai, Lời Chúa mời gọi chúng ta yêu thương người lân cận như chính mình. Về điều này chúng ta đã rất thiếu sót. Chúng ta cần đưa ra lại cam kết dùng tình yêu và lòng trắc ẩn đến với những người bị bỏ rơi vì đau yếu, khuyết tật hoặc những người có lối sống và quan điểm tôn giáo khác biệt. Chúng ta cam kết đến với trẻ em và thanh thiếu niên là những người chiếm đa số dân thế giới, một số trong các em đang bị lạm dụng, bị đẩy vào vòng nô lệ, vào quân đội hay lao động trẻ em.

Hướng thứ ba, có tính chiến lược, công nhận rằng sự phát triển của Giáo Hội đang tăng mạnh ở bên ngoài thế giới phương Tây. Qua những người tham dự từ châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh, chúng ta nhận ra bản chất năng động và sự phát triển nhanh chóng của Giáo Hội ở phương Nam. Các nhà lãnh đạo Giáo Hội ở phương Nam đang ngày càng cung cấp nhiều vị lãnh đạo gương mẫu trong công cuộc Phúc Âm hoá thế giới.

Thứ tư, chúng tôi thừa nhận thực tế là thế giới này kết hợp nhiều người học hỏi từ phương pháp nói, họ hiểu rõ ràng khi thông tin được đưa đến qua việc kể chuyện. Một phần lớn dân số thế giới hoặc là không thể hoặc là không muốn đón nhận thông tin qua truyền thông chữ viết. Vì thế, có nhu cầu loan báo Tin Mừng và đào luyện tân tòng dưới hình thức chuyện kể và các dụ ngôn.

Thứ năm, chúng tôi xin Giáo Hội sử dụng truyền thông kết hợp hữu hiệu với văn hoá theo những cách thức có thể đem người chưa tin Chúa đến với chân lý thiêng liêng, và tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô theo những cách thức phù hợp với văn hoá của mình.

Cuối cùng, chúng tôi xác quyết chức tư tế của mọi Kitô hữu và xin Giáo Hội trang bị, khích lệ và ban quyền cho các người nam nữ cũng như giới trẻ thực thi ơn gọi làm chứng tá và làm người cộng tác trong công cuộc rao giảng Tin Mừng trên khắp thế giới.

Sự biến đổi là một chủ đề được đưa ra trong các nhóm làm việc. Chúng tôi thừa nhận nhu cầu được chuyển biến liên tục, tiếp tục mở lòng mình ra để đón nhận Đức Chúa Thánh Thần, đón nhận những thách thức của Lời Chúa và cùng nhau phát triển trong Đức Kitô với các Kitô hữu trong những cách thức làm phát sinh ra việc biến chuyển về kinh tế và xã hội. Chúng tôi xác định rằng phạm vi của Lời Chúa và việc xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa gắn liền với thân xác, tâm trí, linh hồn và tinh thần. Vì thế chúng tôi kêu gọi gia tăng kết hợp việc phục vụ xã hội và việc loan báo Lời Chúa.

Chúng tôi cầu nguyện cho những người trên khắp thế giới đang bị bách hại vì đức tin và cho những người sống trong tình trạng thường xuyên sợ hãi cuộc sống của họ. Chúng tôi luôn nâng đỡ những anh chị em đang chịu đau khổ. Chúng tôi nhận ra rằng thực trạng Giáo Hội bị bách hại cần được đưa vào vấn đề của toàn thể Thân Mình mầu nhiệm Đức Kitô. Đồng thời, chúng tôi cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc yêu thương và làm phúc cho những kẻ thù ghét chúng ta trong khi chúng ta chiến đấu cho quyền tự do lương tâm ở khắp nơi.

Chúng tôi xúc động sâu xa trước sự tấn công dữ dội của đại dịch HIV/AIDS – cơn nguy cấp nhất cho nhân loại trong lịch sử. Phong trào Lausanne kêu gọi các Giáo Hội địa phương khắp nơi cùng cầu nguyện và hành động toàn diện để đối phó với đại dịch này.

Biến cố “9/11,” chiến tranh Iraq, chiến tranh khủng bố và sự trả đũa của nó đã thúc ép chúng ta phải tuyên bố rằng chúng ta không được để cho Lời Chúa và đức tin Kitô giáo bị giam cầm trong bất cứ thực thể địa lý chính trị nào.

Chúng tôi quan tâm và đau buồn trước cái chết và sự tàn phá gây ra bởi mọi cuộc xung đột, khủng bố và chiến tranh. Chúng tôi kêu gọi các Kitô hữu cầu nguyện cho hoà bình, chủ động tham gia vào tiến trình hoà giải và tránh mọi nỗ lực biến các xung đột thành chiến tranh tôn giáo. Sứ vụ Kitô giáo trong tình huống này chính là trở nên những người xây dựng hoà bình.

Chúng ta cầu nguyện cho hoà bình, hoà giải và sự hướng dẫn của Thiên Chúa trong việc đem lại hoà bình qua công việc rao giảng Tin Mừng. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa làm việc trong các công cuộc của các quốc gia để mở những cánh cửa cơ hội cho cho việc rao giảng Tin Mừng. Chúng tôi xin Giáo Hội kêu gọi mỗi người tín hữu chú ý kiên trì cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc loan báo Tin Mừng của các cộng đoàn và của toàn thế giới.

Trong diễn đàn này chúng tôi đã cảm nghiệm sự hợp tác giữa các thành viên nam cũng như nữ làm việc chung với nhau. Chúng tôi xin Giáo Hội trên toàn thế giới hoạt động cho việc hợp tác toàn diện giữa các người nam và nữ trong công cuộc rao giảng Tin Mừng bằng việc tận dụng những ơn huệ mình đã nhận được.

Chúng tôi cũng nhận thấy nhu cầu lớn lao trong việc chú tâm phát triển các nhà lãnh đạo tương lai. Chúng tôi xin Giáo Hội tìm những phương cách sáng tạo để có được những nhà lãnh đạo nổi bật biết phục vụ một cách hữu hiệu.

Các tham dự viên đã đưa ra rất nhiều đề nghị thực tế cho các Giáo Hội địa phương xem xét. Những đề nghị này có đăng trên website của Lausanne và trong các Tài Liệu đặc biệt Lausanne. Chúng ta cầu nguyện cho những nghiên cứu tình huống và kế hoạch hoạt động của chúng ta được Thiên Chúa sử dụng để làm cho Giáo Hội chia sẻ thông điệp rõ ràng và thích hợp, để mọi người có được cơ hội lắng nghe Sứ điệp Lời Chúa và có thể đáp trả lại Tin Mừng này trong lòng tin.

Chúng con xin tỏ lòng biết ơn đối với Giáo Hội Thái Lan đã đón nhận chúng con và đã hiện diện rất nhiệt thành ở Diễn đàn. Chúng con tạ ơn Thiên Chúa cách sâu xa vì Ngài đã cho chúng con đặc ân được qui tụ với nhau nơi đây từ khắp nơi trên thế giới. Chúng con đã qui tụ những người làm việc chung, làm quen nhiều bạn mới và khích lệ nhau trong nhiều sứ vụ khác nhau. Không thể chấp nhận được sự chống đối Tin Mừng ở nhiều nơi, và vì sự phong phú của truyền thống đức tin và văn hoá được thừa hưởng từ cha ông, chúng con qui tụ nơi đây tại Diễn đàn này, chấp nhận đáp trả một lần nữa lời mời gọi mới mẻ là vâng lệnh truyền của Chúa Kitô. Chúng con cam kết làm cho mọi người biết đến Tình yêu Cứu độ của Người để toàn thể thế giới có cơ hội đón nhận quà tặng Cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Kitô.”

Những khẳng định ấy cho thấy lời đáp trả của những người tham gia đối với kết quả của Diễn đàn và họ mong ước toàn thể Giáo Hội sẽ được thúc đẩy nhờ những kết quả của Diễn đàn để làm vững mạnh quyết tâm vâng phục lời mời gọi của Thiên Chúa.

Cầu chúc những nghiên cứu tình huống và những đề nghị thực hành trong tài liệu này và những tài liệu chính thức khác của Lausanne sẽ tích cực trợ giúp bạn và Giáo Hội địa phương của bạn khi bạn tìm những phương cách mới mẻ và lời mời gọi mới để tuyên xưng tình yêu Cứu độ của Chúa Giêsu Kitô.

David Claydon