THAN KHÓC ĐỨC KITÔ

GIOTTO DI BONDONE khoảng 1266 -1577, sinh tại Ý Bằng cách rất chân thực, tất cả đều bắt đầu với…

JUDITH VÀ NGƯỜI TỚ GÁI

GENTILESCHI ARTENMISIA khoảng 1370-1427, sinh tại Ý   Đây là cảnh thứ hai của vở kịch: Holofernes chết. Người phụ…

JUDITH GIẾT CHẾT HOLOFERNE

GENTILESCHI ARTENMISIA khoảng 1370-1427, sinh tại Ý   JUDITH LÀ MỘT PHỤ NỮ DO THÁI quyền quý đã để mình…