ĐỨC TRINH NỮ RA ĐỜI

GHIRLANDAIO, DOMENICO 1449 – 94, sinh ở Ý Khoảng 1479-85, bích hoạ, không rõ kích thước, Santa Maria Novella, Florence DƯỜNG…

TÔN KÍNH THÁNH VINH SƠN

GONÇALVES, NUÑO, hoạt động năm 1450 – 71, Bồ Đào Nha Khoảng năm 1467, sơn dầu trên gỗ, 82 x…

THÁNH BRAVO

GEENRTGEN TOT SINT JANS, khoảng năm 1460 – 1490, sinh tại Hà Lan. Cuối thế kỷ thứ 15, sơn dầu…