JORDAENS, JACOB (1593 – 1678), sinh ở Bỉ

Tháng Matthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và Thánh Gio-an thường xuyên được mô tả, đặc biệt vào thời Trung cổ, như bốn môn đệ: thánh thiện, cao quý, đầy ấn tượng và gần như tách biệt khỏi cái náo nhiệt của đời sống bình thường. Jordaens gửi đến cho chúng ta một hình ảnh phi thường về mối quan hệ của bốn vị thánh này. Mặc dù cách biệt về thế hệ, cả bốn vị thân thiết với nhau một cách đáng ngạc nhiên, và cũng đáng ngạc nhiên như thế, các ngài rất bình dị. Dường như thông điệp ở đây là mỗi người cần những người kia, yêu mến những người kia và làm việc với những người kia.

Khoảng năm 1625, sơn dầu trên vải, 53 x 46 in (134 x 118 cm), Viện Bảo Tàng Louvre, Paris.

Khoảng năm 1625, sơn dầu trên vải, 53 x 46 in (134 x 118 cm), Viện Bảo Tàng Louvre, Paris.

Tác giả: Sister WENDY’S BECKETT

Tác phẩm: 1000 MASTERPIECES

NXB: United States DK Publishing book, 1999

Người dịch :  Lê Quang Vinh.

 

Một vài tác phẩm của JORDAENS, JACOB:

Lời Than Khóc, khoảng năm 1650,  tranh sơn dầu (207,5 x 191 cm),  Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany

Lời Than Khóc, khoảng năm 1650, tranh sơn dầu (207,5 x 191 cm),  Bảo tàng Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany

Sự sa ngã của người đàn ông, sơn dầu, Szépművészeti Múzeum, Budapest, Hungary

Sự sa ngã của người đàn ông, sơn dầu,  Bảo tàng Szépművészeti Múzeum, Budapest, Hungary