SƠ SINH

LA TOUR, GEORGE DE (1593-1652, sinh ở Pháp) La Tour là một trong ít họa sĩ dường như đã không…

ÔNG GIÓP VÀ BÀ VỢ

LA TOUR, GEORGE DE (1593-1652, sinh ở Pháp) Ông Gióp là người gánh chịu nhiều nỗi đau khổ và thử…

BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG

JORDAENS, JACOB (1593 – 1678), sinh ở Bỉ Tháng Matthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và Thánh Gio-an thường xuyên được…

CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH

GRÜNEWALD, MATHIAS (1475-1528, sinh tại nước Đức) Có nhiều bức họa Chúa Chịu Đóng Đinh khác nhau được thực hiện…