012_de-la-tour-georges_theredlist

SƠ SINH

LA TOUR, GEORGE DE (1593-1652, sinh ở Pháp) La Tour là một trong ít họa sĩ dường như đã không…
ÔNG GIÓP VÀ VỢ

1632-35, sơn dầu trên vải 57 x 38 in (145 x 97cm). Viện bảo tàng Départemental des Vosges, Pháp.

ÔNG GIÓP VÀ BÀ VỢ

LA TOUR, GEORGE DE (1593-1652, sinh ở Pháp) Ông Gióp là người gánh chịu nhiều nỗi đau khổ và thử…
Khoảng năm 1625, sơn dầu trên vải, 53 x 46 in (134 x 118 cm), Viện Bảo Tàng Louvre, Paris.

BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG

JORDAENS, JACOB (1593 – 1678), sinh ở Bỉ Tháng Matthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và Thánh Gio-an thường xuyên được…
thapgia

CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH

GRÜNEWALD, MATHIAS (1475-1528, sinh tại nước Đức) Có nhiều bức họa Chúa Chịu Đóng Đinh khác nhau được thực hiện…