Tài liệu này có ích cho các kiến trúc sư, các chuyên viên Phụng vụ và các nghệ sĩ, các nhà thầu xây dựng và các chuyên gia khác khi tiến hành thiết kế hay xây dựng những nơi phụng tự…