“… Khi Chúa Giêsu kết thúc bài giảng Trên Núi, NgườiNgười kể câu chuyện về hai người xây nhà, một xây trên nềnnền tảng vững chắcchắc, một xây trên nền yêu ớt, câu chuyện nêu rõ đòi hỏi của Chúa, một là nghe lời giảng, hai là thực hành lời giảng ấy. Khi ta đón nhận chủ đề và quan điểm thần học mới, khi đó sẽ có sự khác biệt trong cách ta sống…””

(trích: chương bàn về Nghệ thuật và quan điểm Thần học mới, tr-27)