Trong truyền thống Kitô giáo, các dấu chỉ và biểu tượng thánh thường đươc sử dụng nhiều trong phụng vụ và nghệ thuật thánh. Mỗi một dấu chỉ hay biểu tượng thánh đều mang một ý nghĩa thần học khác nhau. Cuốn sách này là sự tổng hợp các dấu chỉ và biểu tượng thánh được sử dụng theo truyền thống Kitô giáo, có thể giúp cho độc giả nghiên cứu, học hỏi và suy niệm về những ý nghĩa thần học qua các dấu chỉ, biểu tượng thánh.