Cantoria (Singing Gallery), bức khảm trên đá cẩm thạch  (348cmx570cm),  Bảo Tàng Opera del Duomo, Florence, Ý.

Cantoria (Singing Gallery)

DONATELLO, sinh 1386 – mất 1466, tại Ý. Vào khoảng giữa những năm 1433 và năm 1438, Donatello (tên đầy…