MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

BƠM VỮA XỬ LÝ CỌC KHOAN NHỒI

 

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ – TƯ VẤN
07 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Gói thầu số 7-8-9 (Km2+00 – Km4+00) Dự án Xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam (Đoạn Tp. HCM –  Long Thành – Dầu Giây) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Công Ty Đầu Tư Phát Triển đường Cao tốc Việt Nam –Nhà thầu Cienco 4
06 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Gói thầu số 2 Dự án Xây dựng Đường Sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (Tuyến Bến Thành – Suối Tiên) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Tổng Công Ty Xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI
05 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Gói thầu số 2 (Km11+00 – Km14+00) Dự án Xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam (Đoạn Tp. HCM –  Long Thành – Dầu Giây) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Công Ty Đầu Tư Phát Triển đường Cao tốc Việt Nam – Liên doanh Nhà thầu Cienco 6 – 8
04 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Gói thầu Xây dựng nhánh giữa và đường dẫn vào cầu thuộc dự án Xây dựng mới cầu Rạch Chiếc (Xa lộ Hà Nội – Giai đoạn 2) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Công ty TNHH Xây dựng Nam Việt
03 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Gói thầu số 1A Dự án Xây dựng Đường cao tốc Bắc – Nam (Đoạn Tp. HCM –  Long Thành – Dầu Giây) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Văn phòng điều hành Cty China road & Bridge coporation tại Thành phố Hồ Chí Minh
02 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Công trình Xây dựng mới cầu Rạch Chiếc (Xa lộ Hà Nội – Nhánh trái tuyến) Quận 9, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Công ty TNHH Xây dựng Nam Việt
01 Bơm phụt vữa xi măng ống Siêu âm và ống Sonic cọc khoan nhồi Công trình cầu Giồng Ông Tố (Dự án Xây dựng Đường liên tỉnh lộ 25B) Quận 2, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh Công ty TNHH Xây dựng Nam Việt