MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

GIÁM SÁT THI CÔNG

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐẦU TƯ – TƯ VẤN
15 Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang Tỉnh Quảng Trị Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang
14 Trụ sở làm việc Chi cục thuế Quận 3 Tp. Hồ Chí Minh Chi cục thuế Quận 3
13 VICONSHIP SAIGON BUILDING Tp. Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Container phía Nam
12 Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở Hồ Hảo Hớn Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh
11 Nhà máy bột giấy Phương Nam Long An Tổng công ty giấy              Việt Nam
10 Nhà Học C Thuộc Dự An Xây Dựng Trường Đại học KHXH & NV TP. HCM (Dự án thành phần QG – HCM – 08) Tp. Hồ Chí Minh Trường Đại học KHXH & Nhân văn TPHCM
9 Chung cư 35 Hồ Học Lãm Tp. Hồ Chí Minh Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM
8 Đầu tư xây dựng Khu Ký túc xá sinh viên Đại học quốc gia Tp.HCM (QG-HCM-06A) Tp. Hồ Chí Minh BQLDA Xây dựng khu ký túc xá sinh viên Đại học Quốc gia Tp.HCM
7 Khu dân cư Nam Long –Vĩnh Phú 4 Tỉnh Bình Dương Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long
6 Nhà xưởng 3-4, hệ thống thoát nước và đường nội bộ thuộc công ty Hải Đức tại Q.2 Tp. Hồ Chí Minh Công ty TNHH Hải Đức
5 Tòa nhà  PVPOWERLAND TOWER Tp. Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí
4 Chung cư 99 Bến Bình Đông Tp. Hồ Chí Minh Công ty CP Tư vấn Đầu tư  Xây dựng Hoàng Hà
3 Nhà xưởng 5 thuộc công ty Hải Đức tại Q.2 Tp. Hồ Chí Minh Công ty TNHH Hải Đức
2 Khu đô thị Mỹ Hưng Tp. Cần Thơ Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại Địa ốc Hồng Loan
1 Khu chung cư Phúc Trạch Tp. Hồ Chí Minh Công ty CP Tư vấn Đầu tư  Xây dựng Hoàng Hà