Thiết bị thí nghiệm xuyên

Thiết bị thí nghiệm xuyên

Thí nghiệm xác định sức chống cắt bằng phương pháp cắt trực tiếp và thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu xi măng đất

Thí nghiệm xác định sức chống cắt bằng phương pháp cắt trực tiếp và thí nghiệm xác định hệ số thấm của mẫu xi măng đất

Thí nghiệm xác định biến dạng nhỏ PIT

Thí nghiệm xác định biến dạng nhỏ PIT

Thí nghiệm xác định biến dạng lớn PDA

Thí nghiệm xác định biến dạng lớn PDA

Thí nghiệm thử tải tĩnh công trình - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc

Thí nghiệm nén tải tĩnh cọc khoan nhồi

Thí nghiệm nén tải tĩnh cọc khoan nhồi

Thí nghiệm nén tải tĩnh cọc đơn đất gia cố xi măng

Thí nghiệm nén tải tĩnh cọc đơn đất gia cố xi măng

Thí nghiệm nén tải tỉnh cọc đất gia cố xi măng và thí nghiệm chất tải trọng thật xác định khả năng làm việc của nhóm cọc xi măng đất

Thí nghiệm nén tải tỉnh cọc đất gia cố xi măng và thí nghiệm chất tải trọng thật xác định khả năng làm việc của nhóm cọc xi măng đất

Thí nghiệm nén ngang

Thí nghiệm nén ngang

Thí nghiệm nén ngang tại hiện trường

Thí nghiệm nén ngang tại hiện trường

Thí nghiệm bàn nén hỗn hợp mô tả cọc và nền đất xung quanh cùng làm việc

Thí nghiệm bàn nén hỗn hợp mô tả cọc và nền đất xung quanh cùng làm việc

Phòng thí nghiệm hiện trường

Mẫu thí nghiệm SPT

Mẫu thí nghiệm SPT

Mẫu bê tông

Mẫu bê tông

Lắp đặt thiết bị đo quan trắc chuyển vị ngang

Lắp đặt thiết bị đo quan trắc chuyển vị ngang

Kiểm tra nền đường

Kiểm tra nền đường

Khoan trên biển

Khoan trên biển

Khoan trên sông

Khoan trên sông

Khoan kiểm tra cọc nhồi

Khoan kiểm tra cọc nhồi

Khoan hiện trường

Khoan hiện trường

Đo quan trắc nước ngầm tại hiện trường

Đo quan trắc nước ngầm tại hiện trường

Đo CBR hiện trường

Đo CBR hiện trường

Đo CBR hiện trường1

Đo CBR hiện trường1

Thí nghiệm xác định biến dạng nhỏ PIT

Thí nghiệm xác định biến dạng nhỏ PIT