Từ ngữ và hình ảnh Công giáo do Ủy ban nghệ thuật thánh thuộc Hội đồng Giám mục xuất bản, giới thiệu một số hình ảnh quen thuộc nhất gắn liền với các mầu nhiệm thánh (mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm Cứu Chuộc, mầu nhiệm Thánh Thể…), năm phụng vụ, Thánh Lễ, các bí tích, Đức Maria và chư thánh, hàng giáo phẩm, các dòng tu, các vật dụng thánh, các loại lễ phục và ảnh tượng. Sách cũng giới thiệu các từ ngữ tương ứng với các đề tài trên hình thức từ điển Anh-Việt nhỏ. Các từ ngữ và hình ảnh này được trích từ cuốn Từ điển Công giáo Anh Việt.

tudien3

Sách dày 392 trang, khổ 16×24
Thời điểm phát hành: Đầu tháng 11.2014 (Giá: 150.000 đ)

tudien2