Truyện tranh “Ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế” do Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam thực hiện. Truyện tranh này nhằm giới thiệu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế trong các kỳ Đại Phúc, và các sinh hoạt giới thiệu ơn gọi dành cho giới thiếu niên và nhi đồng. Cám ơn họa sĩ Xuân Hiền, người đã vẽ truyện tranh “Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp” và truyện tranh này.

Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Tháng 12, năm 2014 – năm Ơn Gọi DCCT.

Imprimi Potest

Saigon, ngày 08 tháng 12 năm 2014

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R

Bề trên Giám Tỉnh

Bìa