Buổi khai mạc triển lãm nghệ thuật:

“Đất và Dụ Ngôn Kinh Thánh”

của điêu khắc gia Đoàn Xuân Hùng

được tổ chức lúc 17 giờ ngày 08.01.2015

Tại Nhà Thờ ĐHMCG – DCCT Sài gòn

Số 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Sài gòn

gom&Ngungonkinhthanh

 

gom&Ngungonkinhthanh_trangsau