Chủ đề : MẸ HẰNG CỨU GIÚP – LINH ẢNH TÌNH YÊU

Ý nghĩa bức linh ảnh

Thời gian : 24 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm 2014

Tại Tiền sảnh Nhà sách Đức Mẹ.

– Nhằm tôn vinh và quảng bá lòng sùng kính Mẹ Maria, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp.

– Lễ mừng kính Mẹ Hằng Cứu Giúp Bổn mạng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

– Hướng đến năm thánh, năm 2016 kỷ niệm 150 năm Đức Chân Phúc Giáo hoàng PIO IX giao bức Linh ảnh cho Dòng Chúa Cứu Thế

Các sinh hoạt đồng thời :

Sáng ngày Thứ bảy 21 tháng 6 :

Thi vẽ tranh Mẹ Hằng Cứu Giúp dành cho các em thiếu nhi.

Chiều 24/6 : 17g00 khai mạc triển lãm,

Phát thưởng kết quả thi vẽ tranh..

Sáng 27/6  : 7g30 Phát hành truyện tranh Mẹ Hằng Cứu Giúp,

Truyện tranh dành cho thiếu nhi.

Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.