Với mục đích là truyền bá và cổ võ lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các em thiếu nhi, cũng như là tập tài liệu dùng để học hỏi về lịch sử và ý nghĩa của bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong các kỳ Đại Phúc của Dòng Chúa Cứu Thế dành cho các em thiếu nhi. Do đó, cuốn tranh truyện này mang một phong cách vẽ rất trẻ thơ, hồn nhiên do họa sĩ Nguyễn Thị Xuân Hiền thực hiện.

“Tại Việt Nam, Các cuộc Đại Phúc đặt dưới sự bảo trợ của Mẹ Hằng Cứu Giúp đã liên tục mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho nhiều người, không kể hết được những ân huệ Chúa thương ban qua lời chuyển cầu của Mẹ. Trong các sinh hoạt của tuần Đại Phúc, ngày gặp gỡ các em thiếu nhi giúp các em tăng thêm lòng yêu mến Chúa, biết đón nhận và tận dụng ơn Chúa mỗi ngày, không gì quý hơn là học hỏi về bức “Linh ảnh Tình yêu”.

Tập sách tranh truyện này được Ban Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế VN thực hiện làm tài liệu học hỏi cho giới thiếu nhi, xin trân trọng trao đến các em và những ai muốn tham gia vào sứ mạng quảng bá lòng sùng kính Mẹ.

Xin mượn lời của Cha Thánh An Phong để nói rằng “Con muốn tỏ lòng yêu mến Mẹ, và làm cho nhiều người biết yêu mến Mẹ” (Vinh quang Đức Maria).”

(Lời giới thiệu của cha Giám Tỉnh DCCT Vinh sơn Phạm Trung Thành)

1