UBNTT (23.12.2016) – Thư của Đức Giám Mục Quy Nhơn, Chủ Tịch Ủy Ban Giám Mục Nghệ Thuật Thánh, Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gởi ban tổ chức triển lãm Mỹ Thuật “Dấu Chân Tin Mừng”.

———————————

 

Thư gởi cuộc triển lãm mỹ thuật 2016-page-0