UBNNT (05.01.2018) – Ủy Ban Nghệ Thuật Thánh Trực Thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thông báo về việc trả tác phẩm sau triển lãm vào hai ngày 08 và 09 tháng 01 năm 2018, địa điểm trả : Tòa nhà Văn phòng Hội Đồng Giám Mục
Việt Nam, lầu 4, phòng Nghệ Thuật Thánh, số 72/12 Trần Quốc Toản, Quận 3.

trả tác phẩmk-1