UBNNT (23.12.2016) – Giáo xứ Đaminh Ba Chuông triển lãm Mỹ thuật Dấu Chân Tin Mừng từ ngày 22-29/12/2016.

 

Displaying IMG_0686.JPG