Viếng một nhà thờ Công giáo là đến gần và bước vào một kiến trúc có rất nhiều dấu hiệu và biểu tượng. Chính tòa nhà, về kích cỡ thường là đồ sộ, là dấu hiệu và là biểu tượng của cái vượt ra ngoài nó. Nó trầm lặng, nhưng mạnh mẽ, nói với khách qua đường rằng Thiên Chúa không ở đó, nhưng là ở khắp mọi nơi, là Đấng toàn năng nhưng lại bước đi giữa chúng ta. Bên trong nhà thờ Công giáo có vô số các dấu hiệu và biểu tượng, một số thì nhỏ còn một số khác thì rất lớn, nhưng tất cả chúng đều nói đến một cái gì đó nhiều hơn thế.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị cuốn sách nghệ thuật thánh “Bên Trong Nhà Thờ Công Giáo” của tác giả JOSEPH M.CHAMPLIN

ảnh