Bài 9: TRIỂN KHAI THI CÔNG SÀN TẦNG 1

Sàn tầng 1 được bắt đầu bằng công tác thi công điểm dừng 8 và 9. Công việc bao gồm các công tác chủ yếu là cốp pha, cốt thép, bê tông cột, dầm và sàn.

Đến 29/7/2014, Sàn tầng 1 của công trình đã sử dụng:

– 2.000 m2 ván khuôn

– 80 tấn thép các loại.

– 242 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác

 

Công tác xây cấp bậc

Công tác xây cấp bậc

 

Công tác thi công cốp pha, cốt thép, đổ bê tông điểm dừng 8

Công tác thi công cốp pha, cốt thép, đổ bê tông điểm dừng 8.

 

Công tác thi công cốp pha, cốt thép điểm dừng 9

Công tác thi công cốp pha, cốt thép điểm dừng 9.

 

Công tác thi công cán nền và đổ bê tông hành lang hai bên cánh gà.

Công tác thi công cán nền và đổ bê tông hành lang hai bên cánh gà.

 

Công tác thi công 6 bể chứa nước.

Công tác thi công 6 bể chứa nước.

 

Mặt bằng thi công sàn tầng 1.

Mặt bằng thi công sàn tầng 1.