Bài 8: HOÀN TẤT BÊ TÔNG SÀN HẦM 1

Sàn bê tông hầm 1 thuộc Giai đoạn 3 của dự án. Giai đoạn 3 được chính thức triển khai từ cuối tháng 2/2014. Trải qua 4 tháng miệt mài thi công, tập trung nhân lực, tranh thủ thời tiết, đến nay đã hoàn tất thi công công tác bê tông sàn tầng hầm 1.

Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện công tác chính yếu là cốp pha, cốt thép, bê tông cột và dầm sàn tầng hầm 1.

Đến 31/6/2014, Giai đoạn 3 của công trình đã sử dụng:

– 6.650 m2 ván khuôn

– 335 tấn thép các loại.

– 1.883 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 6.

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 6.

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 6

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 6

Đổ bê tông điểm dừng 6.

Đổ bê tông điểm dừng 6.

Xoa láng mặt bê tông.

Xoa láng mặt bê tông.

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 7.

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 7.

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 7

Gia công cốp pha, cốt thép điểm dừng 7

Đổ bê tông điểm dừng 7.

Đổ bê tông điểm dừng 7.

Hoàn tất khối lượng bê tông sàn tầng hầm 1:

1

 

Ban QLDA