Bài 7: THI CÔNG CÔNG TRÌNH – TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 3

Giai đoạn 3 được triển khai bắt đầu từ cuối tháng 2/2014, ngay sau khi nghỉ Tết Âm lịch. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện các công tác:

– Cột và đà sàn tầng hầm 1 và tầng 1.

– Xây tô tầng hầm 1.

– Tô dầm sàn hầm 1 và tầng 1.

Đến 31/3/2014, Giai đoạn 3 của công trình sử dụng:

– 2.900 m2 ván khuôn

– 140 tấn thép các loại.

– 462 m3 bê tông.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác

Gia công cốt thép sàn hầm 1.

Gia công cốt thép sàn hầm 1.

Lắp dựng cốt thép cột..

Lắp dựng cốt thép cột.

Lắp dựng ván khuôn cột.

Lắp dựng ván khuôn cột.

Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn hầm 1.

Lắp dựng ván khuôn dầm, sàn hầm 1.

1

Đổ bê tông dầm, sàn hầm 1

Đổ bê tông dầm, sàn hầm 1

2

Hoàn tất xây bậc tam cấp khán đài.

3

 

Đến nay, khối lượng thi công đạt được:

 

4

Ban QLDA