Bài 6: THI CÔNG CÔNG TRÌNH – HOÀN TẤT GIAI ĐOẠN 2

Thi công phần đài móng, đà dầm, sàn, tường cột hầm hai. Từ ngày 03/06/2013 và hoàn tất ngày 24/02/2014. Trong giai đoạn này, đơn vị thi công thực hiện các công việc:

– Xây dựng toàn bộ nền móng công trình.

– Xây dựng dầm sàn hầm 2, tường, cột, vách.

– Phá toàn bộ đầu cọc. – Đào và đắp đất toàn bộ móng.

– Lắp đặt cần cẩu tháp và hệ thống chống sét công trường.

Công trình sử dụng:

– 3.760 khối đất đào.

– 1.536 khối đất đắp.

– Phá 1.364 đầu cọc.

– 5.804 khối bê tông.

– 680 tấn thép các loại.

– 2.100 m2 ván khuôn.

– Máy thi công: 2 cần cẩu tháp bán kính 50m, máy bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông, máy thủy bình, máy kinh vĩ, máy đầm, và một số máy móc khác

Đổ bê tông ram dốc

Đổ bê tông ram dốc

Lắp đặt thép ram dốc

Lắp đặt thép ram dốc

Đổ bê tông dầm đà kiềng trục biên

Đổ bê tông dầm đà kiềng trục biên

Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cột trục biên

Lắp đặt cốt thép và ván khuôn cột trục biên

Đến nay, khối lượng thi công đạt được: Untitled-1 Công trình đã hoàn tất thi công giai đoạn 2 trong tháng 2/2014 đáp ứng tiến độ đề ra, được đánh giá đạt yêu cầu kỹ mỹ thuật theo quy định. Đơn vị thi công đang gấp rút thực hiện các công tác của giai đoạn tiếp theo với tinh thần quyết tâm cao của toàn công trường nhằm tranh thủ thời tiết nắng dịu của xứ Quảng Trị trong những tháng đầu năm.

Ban QLDA