bia

Lễ phát hành vào lúc 7g30 (ngay sau giờ hành hương đầu tiên) ngày thứ bảy 28/6/2014 tại tiền sảnh Nhà sách Đức Mẹ

Sứ mạng tôn sùng và quảng bà lòng sùng kính Đức Maria, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp được Đức Chân Phúc Giáo hoàng Pio IX trao cho Dòng Chúa Cứu Thế năm 1866. (năm 2016 sẽ cử hành năm thánh kỷ niệm 150 năm)

Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp là Bổn mạng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Đức Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp là Bổn mạng các kỳ Đại Phúc của các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Truyện tranh Mẹ Hằng Cứu Giúp là tập tài liệu dành cho thiếu nhi nhằm học hỏi về bức Linh ảnh này.Ban Truyền thông DCCT thực hiện trong chuỗi sự kiện mừng kính Mẹ năm 2014.

Kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.