BỐN TÁC GIẢ TIN MỪNG

JORDAENS, JACOB (1593 – 1678), sinh ở Bỉ Tháng Matthêu, Thánh Marcô, Thánh Luca và Thánh Gio-an thường xuyên được…