CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐINH

GRÜNEWALD, MATHIAS (1475-1528, sinh tại nước Đức) Có nhiều bức họa Chúa Chịu Đóng Đinh khác nhau được thực hiện…