TÔN KÍNH THÁNH VINH SƠN

GONÇALVES, NUÑO, hoạt động năm 1450 – 71, Bồ Đào Nha Khoảng năm 1467, sơn dầu trên gỗ, 82 x…