THAN KHÓC ĐỨC KITÔ

GIOTTO DI BONDONE khoảng 1266 -1577, sinh tại Ý Bằng cách rất chân thực, tất cả đều bắt đầu với…