ĐỨC TRINH NỮ RA ĐỜI

GHIRLANDAIO, DOMENICO 1449 – 94, sinh ở Ý Khoảng 1479-85, bích hoạ, không rõ kích thước, Santa Maria Novella, Florence DƯỜNG…