Samson bị mù

CORINTH, LOVIS, 1858-1925, sinh tại Đức. KHI LOVIS CORINTH đã trở thành hoạ sĩ chân dung thành công và nổi…