CUỘC PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

CAVALLINI, PIETRO hoạt động từ 1273 đến 1330, sinh ở Ý Tác phẩm của Pietro Cavallini rất ít được lưu…