DÂNG CON TRONG ĐỀN THỜ

CALVAERT DENYS, 1540-1619, sinh tại Bỉ, sống tại Ý Cuối thế kỷ 16, tranh dầu trên vải, 20 x 20…