BỮA TIỆC LY

BOUTS, DIERIC, khoảng 1415-75, sinh tại Hà Lan DIERIC BOUTS đã vẽ Bữa Tiệc Ly với lòng sốt sắng tài…