RA ĐỜI

BAROCCI, FEDERICO, 1535-1612, Italy Năm 1597, sơn dầu trên vải, 53 x 41 in (134 x 105 cm), Bảo tàng…

LỄ CẮT BÌ

BAROCCI, FEDERICO, 1535-1612, Italy Năm 1590, tranh dầu trên vải, 140 x 99 in (356 x 251 cm), Bảo tàng…